124th AGM/Conference of the National Council of Women of Canada in Ottawa

rejestracja delegatow na 124 Walny Zjazd NCWC

Prezes Ewa Zadarnowska z członkiniami International Council of Woman

nowa przewodnicząca NCWC - Sandra Cohen-Rose (przy mównicy)
i nowa Ambasador Francji, Pani Kareen Rispal

Prezes Ewa Zadarnowska i Ambasador Francji, Pani Kareen Rispal

delegatki na Zjazd oraz goście przed Ambasadą Francji w Ottawie

Top