Światowe Zjednoczenie Polek w Wolnym Świecie powstało w maju 1978 r. z inicjatywy inż. Marii Krupskiej z Australii. W Toronto odbywała się światowa Konferencja "Polonia Jutra". Przy tej okazji zorganizowano również Zjazd Polek.

Przygotowania do Zjazdu były prowadzone przez kilka lat przez Zjednoczenie Polek w Australii i Nowej Zelandii. Nawiązano kontakty z 32 organizacjami zrzeszającymi Polki w 24 krajach. W Zjeździe uczestniczyło 89 delegatek i 240 gości z całego świata.

Pierwsze Prezydium ŚZP, którego prezesem została Maria Krupska miało swoją siedzibę w Sydney.

Historia


Pierwszy Zjazd Światowego Zjednoczenia Polek, Toronto, 1978 rok
Top 
II Światowy Zjazd ŚZP pod hasłem "Służymy sprawie polskiej zawsze i wszędzie" odbył się w dniach 5 - 8 maja 1984 r. w Londynie w Anglii.

Gospodarzem II Zjazdu była Komisja Porozumiewawcza Organizacji Polek w Wielkiej Brytanii, pod przewodnictwem p. Barbary Hęciakowej. W trakcie jego trwania uchwalono Statut Zjednoczenia i wybrano nowy skład Prezydium, którego prezesem została p. Grażyna Cioromska z Chicago, a sekretarzem p. Barbara Ciepielska. W II Zjeździe uczestniczyły 54 delegatki i 157 gości.


II Zjazd Światowego Zjednoczenia Polek, Londyn, 1984 rok
Top 
III Światowy Zjazd ŚZP miał miejsce 17 sierpnia w 1992 r. w Krakowie. Na Zjeździe tym zarządzanie ŚZP przeszło w ręce Federacji Polek w Kanadzie. Prezesurę objęła pani Alina Kozłowiecka - Kennedy, ówczesna przewodnicząca Federacji. Obecnie funkcję tę piastuje p. Anna Szufnara.

Po Zjeździe w 1992 r. Światowe Zjednoczenie Polek było reprezentowane przez panie Irenę Kremblewską i dr Iwonę Bogorya - Buczkowską na zjazdach Polonii z całego świata - w Budapeszcie, Sopocie, Pułtusku i Rzymie.


III Zjazd Światowego Zjednoczenia Polek, Kraków, 1992 rok
Top
W czasie trwania III Zjazdu Polonii Świata w Warszawie we wrześniu 2007, miało miejsce zebranie Światowego Zjednoczenia Polek. Odbyło się ono w dniu 21 września 2007.

Na zdjeciu:
(pierwszy rząd od lewej)
Helena Miziniak (Anglia),
Iwona Bogorya-Buczkowska(Kanada),
Zofia de Witt (Winnipeg, Kanada)

(drugi rzad od lewej)
Irena Kremblewska (Kanada)
Ewa Miles-Dixon (Edmonton,Kanada)
Maria Olsson (Szwecja)
Teresa Szlamp Fryga (Edmonton,Kanada)
Krystyna Klinkowicz (Argentyna)

Światowe Zjednoczenie Polek, Warszawa - 2007

Delegatki Federacji Polek w Kanadzie wśród uczestników III Zjazdu Polonii w Warszawie, wrzesień 2007


W polskim Sejmie, Warszawa, 2007


Grupa przedstawicieli Kanady na Zjeździe w Warszawie, wrzesień 2007

Top
ZJAZD POLONII ŚWIATA, PUŁTUSK, 2013

Iwona Bogorya-Buczkowska (FPK), Prezes Rady Polonii Świata - Jan Cytowski, sekretarz - Teresa Szramek, i Katarzyna Grandwilewska (FPK), Pułtusk, 2013


Iwona Bogrya-Buczkowska(FPK)i Helena Miziniak, Prezes Europejskiej RPS z Wystawą "Polish Spirit" przetłumaczoną na język polski przez Wspólnotę Polską, 2013


Delegatki Światowego Zjednoczenia Polek, Pułtusk, 2013


Iwona Bogorya-Buczkowska (FPK), Alexandra Bugailiskis - Ambasador Kanady w Polsce i Teresa Berezowska Prezes KPK, Warszawa, 2013


2013

Top