wybierz jezyk:  

  angielski  -  polski 

  K a l e n d a r i u m   Ś Z P
 
2018

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie

Prezes Zarządu Głównego Federacji Polek w Kanadzie Katarzyna Grandwilewska oraz prezes Światowego Zjednoczenia Polek Iwona Bogorya-Buczkowska uczestniczyły w ważnych dla Polonii wydarzeniach odbywających się we wrześniu 2018 r. w Warszawie. Były to:
 1. 18 września - Walne Zebranie Zarządu Światowego Zjednoczenia Polek
 2. 19 września - Nadzwyczajny Zjazd Rady Polonii Świata (zatwierdzenie Nowego Statutu)
 3. 20 - 23 września - V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, którego tegoroczne motto brzmiało: "Łączy Nas Niepodległa".
Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy został zorganizowany w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego współorganizatorami byli: Senat RP, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Rada Polonii Świata. Na Zjazd przybyłi delegaci z organizacji polonijnych z całego świata (600 delegatów), w tym duchowieństwo, nauczyciele, media, reprezentanci kultury i sportu. Uczestniczyli oni w następujących forach:
 • Światowe Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju
 • Światowe Forum Edukacji Polonijnej
 • Światowe Forum Kultury Polonijnej
 • Światowe Forum Mediów Polonijnych
 • Światowe Forum Duszpasterstwa Polonijnego
 • Światowe Forum Sportu i Turystyki Polonijnej
 • Światowe Forum Organizacji Polonijnych
W czasie Zjazdu odbyło się wiele imprez i uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obszerniejsze sprawozdanie będzie zamieszczone w Informatorze FPK wydawanym na przełomie 2018/2019 r.
Zapraszamy do oglądnięcia relacji zdjęciowej: ...tutaj...

2013

Zjazd Polonii Świata w Pułtusku, Polska

W czasie Zjazdu Polonii Świata odbyło się spotkanie Światowego Zjednoczenia Polek, do którego zaliczają sią delegatki RPS z Anglii (Helena Miziniak), z Ukrainy (Emilia Chmielowa), z Bialorusi (Angelika Borys) - są to znane działaczki zasiadające w Prezydium Rady Polonii Świata.
W Pułtusku została pokazana nasza wystawa "Polish Spirit".

Sprawozdanie delegatek na Zjazd ...tutaj...
Więcej informacji można znaleźć w Informatorze FPK. ...tutaj...
Zdjęcia - ...tutaj...

2007

Zjazd Polonii Świata w Warszawie, Polska

Dnia 21 września 2007 w Warszawie, w przededniu III Zjazdu Polonii i Polaków zagranicą, odbyło się spotkanie Światowego Zjednoczenia Polek. Z Kanady przybyły: Iwona Bogorya-Buczkowska, Irena Kremblewski, Zofia deWitt, Teresa Szlamp-Fryga i Ewa Miles-Dixon; z Australii Krystyna Misiak, Anglię reprezentowała Helena Miziniak, Unię Europejską - Maria Olsson (Szwecja) i p. Zdzislawa Molarne-Sagun (Wegry). Delegatki te zostaly zaproszone do rozszerzonego tymczasowego Zarządu na czas do następnego Walnego Zjazdu Światowego Zjednoczenia za dwa lata...

(Całe sprawozdanie ze spotkania w Warszawie ...tutaj...)

2002

Zjazd Polonii Świata w Pultusku, Polska.


Oficjalny delegat SZP - Iwona Bogorya-Buczkowska uczestniczy w spotkaniu Prezydium Rady Polonii Świata oraz w pracach Komisji do Spraw Kultury i Oświaty. Przedstawia propozycje współpracy w zakresie promowania kultury Polskiej na emigracji.

Nawiazuje kontakty z delegatkami dyskutując możliwość Zjazdu SZP w ramach Polonii Świata na przyszłym Zjeździe.

W czasie tego Zjazdu zmieniają się zasady składu Prezydium Rady i tylko dwie organizacje centralne - ZHP i SPK otrzymują mandat w Prezydium.

Iwona Bogorya stawia wniosek na zjeździe, aby zwiększyć ilość delegatów Kanady z 4 na 5, ponieważ jeden dodatkowy mandat należy się Światowemu Zjednoczeniu Polek. Wniosek ten zostaje zaaprobowany.

1998

Zjazd Polonii Świata - Kecskemet, Wegry.


Oficjalne delegatki Światowego Zjednoczenia Polek: Iwona Bogorya-Buczkowska i Irena Kremblewska.
Na nasza prośbę jedna sesja jest poświęcona na spotkanie wszystkich kobiet delegatek Zjazdu. Po przestawieniu historii SZP, Iwona Bogorya poddaje pod dyskusję kontynuację tego Zjednoczenia. Obecne delegatki jednoglośnie przyjęły inicjatywę tego porozumienia.

Szczególnie zainteresowane współpracą:
Halina Romanowa - Rosja
Emilia Chmielowa - Ukraina
Helena Miziniak - Anglia
Anna Rychlińska - USA

Oficjalna rezolucja delegatek: SZP powinno działać w ramach Polonii Świata i porozumiewać się elektronicznie.
P. Kostecki i p. Zając z Niemiec mają opracować bazę danych i przekazać adresy e-mailowe.

1997

Spotkanie Prezydium Koordynacyjnego Polonii Świata, Sopot, Polska.


Prezes Polonii Świata Marek Malicki zaprasza do wspólpracy do organizacji Zjazdu Polonii Świata na Węgrzech Teresę Kott (opracowanie programu), Irenę Kremblewską i Iwonę Bogorya (sprawy organizacyjne).
Przewodnicząca Federacji Polek - Iwona Bogorya uczestniczy w obradach Prezydium Rady jako delegat Światowego Zjednoczenia Polek z mandatem.

1995

Zjazd Polonii Świata w Lublinie.


Światowe Zjednoczenie Polek reprezentują: Alina Kennedy, Irena Kremblewska (Prezes Federacji Polek), Teresa Kott.
Spotkania z delegatami z Europy Wschodniej i Azji -
Pomoc dla Polek na Bialorusi - Wspólnota Polska (Bialystok)

1994

Spotkanie Prezydium Rady Polonii Świata w Rzymie.


"Polska ma jedno imie - Wschód - Zachód" - uczestniczy delegacja rządowa z Polski, Wspólnota Polska i reprezentacja Litwy, Łotwy, Ukrainy, Abhazji, Kazachstanu.

1992

III Zjazd Polonii Świata - Kraków, Polska


Pierwsze spotkanie Rady Polonii Świata w Polsce.
Prezydium SZP przekazane przez Amerykanki Federacji Polek w Kanadzie - Alina Kennedy Teresa Kott, Maria Bieniasz, Irena Kremblewska opracowują rezolucje i zalecenia w komisjach.

Spotkanie z Polkami ze Wschodu - sfinansowane przez Światowe Zjednoczenie Polek

1982

II Zjazd Polonii Świata w Londynie, Anglia.


Wybrano Zarzad: Przewodnicząca - Grażyna Cioromska - USA (Chicago).
Uchwalono Statut Zjednoczenia.

1978

I Zjazd Polonii Świata w Toronto.


Z inicjatywy inż. Marii Krupskiej z Australii powstaje Światowe Zjednoczenie Polek z udziałem Kanady (Federacja Polek) i USA.

Główne cele:
 1. utrzymanie polskości na emigracji
 2. pomoc Polsce w walce o niepodległość
 3. pomoc Polkom na Wschodzie
 4. współpraca międzynarodowa

Top


e-mail: FPK
Copyright © 2008 ZG FPK
All Rights Reserved
Uaktualniono: November 3, 2018

kontakt
www.federacjapolek.ca
info@federacjapolek.ca
 
góra