fed


Welcome! - Witamy!

Choose your language:
English  |   Polski


May is the Polish Heritage Month in Ontario

Federacja Polek w Kanadzie
będzie brała udział w majowej
paradzie w Toronto.

Zapraszamy wszystkie członkinie!

Sunday, May 7th, 2023, 1pm.