fed

Welcome! - Witamy!

Choose your language:
English  |   Polski


A great day for the Polish community and Poland - establishing May as Polish Heritage Month and May 3 as Constitution Day of the Republic of Poland
in Canada!

Feb 7th, 2024

Wielki dzień dla Polonii i Polski - ustanowienie maja Miesiącem Dziedzictwa Polskiego, a 3 maja Dniem Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej
w Kanadzie!

7 lutego 2024