POLISH SPIRIT
Grand Opening of the Polish Spirit Exhibit organized by the Polish Canadian Women's Federation and sponsored by the Ontario Trillium Foundation took place on September 26, 2009 at the City Hall, Mississauga, ON.

POLISH SPIRIT
presents the achievements of Canadians of Polish origin who have made
significant contributions to Ontario's heritage in community work, politics, culture,
science\engineering.
About
the Exhibition

Main Panel
61 Canadians of Polish heritage
  Sir Casimir Gzowski  
Ludwik
Alejski
General Michal
Gutowski
Bronka
Michalowska
Mark
Starowicz
Thomas
Brzustowski
Peter
Gzowski
Admiral Romuald
Nalecz-Tyminski
Andrew
Stawicki
Walter
Buczynski
Honourable Stanley
Haidasz
Maria
Nowotarska
General Stefan
Sznuk
Wanda
Bujalska
MD Daria
Haust
Stan
Orlowski
Victor
Szyrynski
Jerzy Adam
Dobrowolski
Reverend Isaac
Hellmuth
Zdzislaw (Dick)
Przygoda
Irena
Ungar
Jadwiga
Dobrucka
Marian
Hull
Andrew
Rozbicki
Lawrence (Wawrzyniec)
Anthony
Wnuk
Jadwiga
Domanska
Waclaw (Walter)
Iwaniuk
Andrzej
Jordan-Rozwadowski
Jerzy
Wojciechowski
Jesse
Flis
Matthew (Maciej)
Jaskiewicz
Margaret Anna
Russocki
Elzbieta
Wolska
Andrzej
Garlicki
Tamara
Jaworska
Basia
Ruta
Leszek (Les)
Wyczolkowski
Miroslawa (Mira)
Gawalewicz
Jerzy
Kolacz
Krystyna
Sadowska
Pawel
Wyczynski
Kazimierz (Kazimir)
Glaz
George
Korey-Krzeczowski
Marianna
Sikorska-Walker
Wladyslaw A.
Wyszkowski
Tadeusz
Gonsik
Chris
Korwin-Kuczynski
Henryk
Slaby
Wojciech T.
Zakrzewski
Yvonne
Grabowski
Teresa
Kott-Malachowska
Florian
Smieja
Krzysztof
Zarzecki
Wladyslaw
Grzymala-Turzanski
Marek
Malicki
Father Michael
Smith, OMI
Honourable Elaine
Ziemba
Krzysztof
Grzymski
Shirley
Mask Connolly
Pawel I. B.
Staniszewski
Janusz
Zurakowski
Back to Polish-Canadian Woman's Federation webpage: www.federacjapolek.ca